BLOGG

                                                                   21/5-22 Om Stress och Energi i vardagen.

 

 När stress legat an länge är det lätt att vi går omkring med en ständig spänning och inte kan slappna av. Vi känner det i kropp och känslor, märker det på vår ofokusering, på vårt minne, på vår retlighet och allmänna känslighet. Det är ett energiläge där vi egentligen inte orkar med att någonting mera får hända- för det finns så lite energi kvar att agera med. Stress ger i ett längre förlopp oftast brist på energi.

Energi är viktigt och påverkar oss alla hela tiden- fast vi kanske inte tänker så mycket på det.


Men Energi är ju osynligt... så vad är energi då?

Några exempel för att känna in o känna igen vad jag menar med energi. 

Tänk dig att du är helt ny på en arbetsplats. Du vet ingenting mer än vad du ska göra på din tjänst.

Du kommer in i personalrummet och säger Hej!

  • -alla vänder sig mot dig, lyser upp och möter dig med öppna glada ansikten och hejar glatt tillbaka, och du känner den positiva energin i luften s a s

eller

  • -ingen märker att du kommer in i rummet. Alla fortsätter sina samtal. Ingen hör att du säger hej och du känner av en energi som inte känns så positiv

Det är två exempel på vardags-Energi som alla brukar märka tydligt. Den slags energi som skapas människor emellan. Anledningen till energin i rummet kan vara många, t ex att arbetsledningen eller någon i arbetsgruppen är väldigt positiv eller negativ och det bestämmer sen hur man trivs på jobbet... 

eller

  • Du minns något så underbart du var med om i somras, eller för länge sedan… Minnet är så starkt att du blir varm och lycklig inifrån, leendet sprider sig i hela ditt inre och i ansikte…

-och kanske rörda lyckotårar kommer. O du är pölötsligt helt uppfylld inifrån av den underbara energi detta minne ger dig.


Så här möter vi upplevelser av energi i dagliga livet. Ofta lär vi oss också känna igen vårt eget och andras energi-mönster och tänker inte så mycket på möjligheten att det skulle kunna vara möjligt att förändra dessa mönster.


När vi är uppfyllda av positiv energi mår vi bra. Vi gör de där sakerna vi trivs med och bara njuter och fyller på med energi. Men när vi känner oss tomma på energi kan det verka svårt att bli uppfylld igen. Kanske befinner vi oss i ett läge i livet som kräver mycket av oss, vi ger och ger till alla andra omkring oss och tiden tycks inte räcka till för oss själva.

Vilket energimönster har vi? Hur ofta vi känner oss tomma? Är det ett mönster vi har och håller ganska konstant?

Om vårt personliga energi-konto ligger mera på minus än på plus då finns möjlighet att ta hjälp för att förändra mönstret.

 

Är vi mycket energikänsliga kanske vi är en högkänslig personlighet, som upplever små förändringar starkt.  Då kan ett medvetet steg till att börja hantera och bearbeta energikänslighet vara början till en stor förändring. Genom att rensa ut gamla negativa minnen och trauman kan vi läka känslomässiga sår inifrån och få mera översikt, inre lugn och balans att möta vardagsenergier och medvetet själva styra vår vardag på nya sätt.


InreBalans erbjuder energisessioner för att öka förståelse om hur vi kan hantera vår energi. Energi-coaching och LIFE-therapy fysisk kroppsenergi-behandling, hjälper hela vårt inre system att släppa rester av gamla spänningar och stress. Och vi får tillgång till och blir mer mottagliga för lugna behagliga energier att samskapa med vidare.