SYMTOM


Stress - HSP - Uppvaknande


      Lite allmänt om Nutids-symtom som  

Stress-, HSP- och Uppvaknande

Stress, HSP och Uppvaknande-symtom blir nu allt vanligare för fler människor efter vad vi gått igenom de sista åren av pandemin.

Människor över lag har vaknat mera i sin känslighet och börjat förstå mycket mera om både sig själva och omgivningen än tidigare.

Sedan länge har vi haft stress, utmattning och utbrändhet om vanliga sjukdomssymtom. Men under pandemin har människor även djupnat i reflektioner över själsliga och andliga behov och kapacitet. 

Det är nu tydligare än någonsin att vi är flerbottnade som individer där energier och olika dimensioner är något helt naturligt. Vi är ju både fysiska och andliga varelser, med allt vad det innebär av olika behov och uttryck.

Livet är ju så mycket mer än det vi ser med våra fysiska ögon. Vi uppfattar känslor och behov som vi tidigare inte kunde urskilja eller sätta ord på.

Under pandemin har vi haft lång tid i avskildhet att reflektera och urskilja olika livsperspektiv och insett att vi behöver ta mera hand om oss själva, vårt inre och våra behov på fler och nya sätt.

Ja, Livet är faktiskt inte som innan... som vi fick höra.


Stress, HSP och Uppvaknande kan vara både separata eller djupt sammanlänkade reaktioner.


-Stress kan ligga på olika nivåer; fysiskt, mentalt, känslomässigt och även kemiskt.

-HSP, högsensitiv person, är ju som det låter en mycket känslig personlighetstyp.

-Uppvaknande, beskriver när en persons livsperspektiv vidgats i både det egna inre och ytrre gentemot omgivningen på olika sätt, men även ur ett andligt perspektiv.


För att vi ska komma vidare nu på bästa vis behöver vi vara öppna, se och förstå tydligare vilka behov vi har och varför. Vi utvecklas ju hela tiden vidare, som fjärilslarven som sen blir fjäril...


Här följer lite förenklade beskrivningar av olika symtom, som kan vara bra att känna till och kanske lära mera om. 

Vanliga symtom vid stress

Trötthet,

Depression, Koncentrationssvårigheter, Frusenhet,

Huvudvärk,

migrän,

Yrsel,

Muskelvärk och kramper,

Sömnproblem,

Heshet,

Nedsatt aptit,

Myxödem (svullnader),

Torr hud (utslag, acne), 

Svullnad,

Låg kroppstemperatur,

Fibromyalgi,

Omotiverad,

Försämrat minne,

Östrogendominans,

Stickningar och domningar i händer och fötter,

Högt kolesterol och homocystein,

Torr hud (utslag, acne), Oförklarlig viktförändring, 

Menstruationsstörningar och värk,

Glåmigt ansiktsuttryck,

Torrt hår och sköra naglar,

Håravfall,

Försvagad puls,

Förstoppning och magsmärtor,

Ledvärk (artrit),

Långsamma reflexer,

Nedsatt fertilitet,

Hjärtklappning,

Andnöd..

                         Lite om Binjurar och Sköldkörtel 

Långtidstress påverkar kroppen negativt.

Att ofta känna sig trött, sliten och i otakt med livet, kan handla om binjuretrötthet, som i sin tur påverkar sköldkörteln. Sköldkörteln påverkar hela din kropp och även den psykiska hälsan, cellernas omsättning, kroppens värmeproduktion, matsmältning, näringsupptag, muskel- och nervaktivitet, syreupptagningsförmåga och den reproduktiva förmågan.

För att kompensera för låga sköldkörtelhormoner så arbetar binjurarna ännu hårdare, vilket i längden tröttar ut dem. 

                                         Lite om Mage-tarm 

I tarmen finns flera miljoner nervtrådar och neuroner som tillsammans utgör det som ibland kallas för ”den andra hjärnan” eftersom matstrupe, mage och tarmar täcks av ett hölje med vävnad som innehåller samma signalsubstans som i hjärnan.

Stresshormoner påverkar negativt vår tarmflora, godartade bakterier minskar i antal och elakartade bakterier trivs bättre. Denna obalans kan leda till problem med matsmältning, diarré, förstoppning och andra hälsoproblem. 

Ofta hanterar vi stress genom att dricka mera kaffe, äta sötsaker och snabba kolhydrater, som än mera stödjer både stress och obalans i tarmfloran.

Några gratis stresstest:

www.hjarnfonden.se

www.stress.se


Keds,självskattningstest för utmattningssyndrom

www.arbetsmiljoforum.se

     Några vanliga tecken på HSP, högkänslighet


Högkänslighet är numera en vanlig personlighetstyp.HSP-personer är extra känsliga och lägger lätt märke till mer än andra.

Det som andra knappt noterar kan hos en högkänslig person "fastna" och ta lång tid att smälta.

 

  •  Du uppfattades ofta som blyg och känslig som barn 
  •  Du är extra känslig för kritik
  •  Du behöver tydlig återhämtning efter en intensiv dag 
  •  Du kämpar med ditt djupa inre
  •  Du känner direkt av andras sinnesstämning
  •  Du påverkas negativt av andras känslor och dåliga humör
  •  Du är ljud-, ljus- och doft-känslig
  • Du är mycket stresskänslig
  • Du är känslig för att vara i större grupper
  • mm


Är du HSP?

Här finns några gratis test. Se om du känner igen dig i frågeställningarna.


Gratis HSP test.

Är du högkänslig?

Med 25 frågor får du svar direkt till din mail. 

https://www.hspguiden.se


Högkänslighet- självtest

https//www.hspforeningen.se

                                        Lite om Uppvaknande

Att "Vakna" brukar man mena handlar om att börja reflektera lite djupare över Livet och våra möjligheter som personer och över mer andliga sammanhang.

Det handlar både om en djupare insikt om det egna jaget, om kropp och fysisk hälsa, närmaste omgivning och samhället i stort. 

Pandemins långa sociala avskildhet kan både ha varit en prövning och samtidig möjlighet till mer lugn och ro, för HSP-personer, då avskildhet, varit mera tillgängligt pga restriktioner.

För många har det varit en inre stress, oro och spänning över tiden och samhällsutvecklingen framåt. Det har varit jobbigt och ansträngande men samtidigt också givit möjlighet att reflektera mer än tidigare över framtiden, och vad tiden innan egentligen innehöll av stress och spänning. 

Det som från början var mycket ansträngande kan sen för många ändå varit viktig tid då man lärt sig uppskatta "Hemester" och få tid till att odla egna och kanske även nya intressen på hemmaplan.

Många h: ade kanske redan innan en grundläggande andlig syn på tillvaron. Då har pandemin givit möjlighet att i lugn och ro landa än mer med egna inre behov och utveckling ur andligt perspektiv. 

Vi är tacksamma för det lugn och perspektiv vi fått, på Allt som innan bara ansågs vara en fysisk och ytlig tillvaro.

Många har hittat nya sammanhang vidare för fortsatt egen-utveckling. 

Så för alla med olika stressrelaterade symtom finns nu möjlighet att börja summera : Vad för Liv vill jag ha framåt? Och vad vill vi ge våra barn och barnbarn och vår värld och planet vidare framåt? Det är viktigt, mycket viktigt.

Och allt detta börjar med var och ens egna Liv och Livskvalitet. 

Tar vi hand om oss själva och våra behov så att vi blir mera balanserade och mår bra- Då mår också vår närmaste omgivning och omvärld bra.

Så allt uppvaknande som sker är av största vikt!

Vår Energi är vår Hälsa.

Och kropp, sinne, själ och ande är en enhet...