Vad är hälsa, livskvalitet och livsbalans för dig?


Vi behöver öka vår medvetenhet och kunskap för att öka vår hälsa.

Om stress och symtom...

När vi tänjer på vår kapacitet, ork och vilja

mer än det finns resurser kvar.

När det är TOMT, och vi envist

ändå fortsätter spänna bågen, igen... och igen... och lite till…

... och till slut

finns bara ett steg kvar,

platt fall... och sjukdom...

Vanliga symtom vid stress

Trötthet,

Depression, Koncentrationssvårigheter, Frusenhet,

Huvudvärk,

migrän,

Yrsel,

Muskelvärk och kramper,

Sömnproblem,

Heshet,

Nedsatt aptit,

Myxödem (svullnader),

Torr hud (utslag, acne), 

Svullnad,

Låg kroppstemperatur,

Fibromyalgi,

Omotiverad,

Försämrat minne,

Östrogendominans,

Stickningar och domningar i händer och fötter,

Högt kolesterol och homocystein,

Torr hud (utslag, acne), Oförklarlig viktförändring, 

Menstruationsstörningar och värk,

Glåmigt ansiktsuttryck,

Torrt hår och sköra naglar,

Håravfall,

Försvagad puls,

Förstoppning och magsmärtor,

Ledvärk (artrit),

Långsamma reflexer,

Nedsatt fertilitet,

Hjärtklappning,

Andnöd..

Binjurar och Sköldkörtel 

Långtidstress påverkar kroppen negativt.

Att ofta känna sig trött, sliten och i otakt med livet, kan handla om binjuretrötthet, som i sin tur påverkar sköldkörteln. Sköldkörteln påverkar hela din kropp och även den psykiska hälsan, cellernas omsättning, kroppens värmeproduktion, matsmältning, näringsupptag, muskel- och nervaktivitet, syreupptagningsförmåga och den reproduktiva förmågan.

 

Sköldkörteln är gasen som styr din energinivå i kroppen, inklusive binjurarna. Om sköldkörteln inte arbetar normalt så fungerar inget normalt i kroppen, inklusive binjurarna. För att kompensera för låga sköldkörtelhormoner så arbetar binjurarna ännu hårdare, vilket tröttar ut dem ännu mer. Sköldkörteln påverkar hela din kropp och även den psykiska hälsan, cellernas omsättning, kroppens värmeproduktion, matsmältning, näringsupptag, muskel- och nervaktivitet, syreupptagningsförmåga...

Mage-tarm 

Tarmen  ”Vår andra hjärna”.

I tarmen finns flera miljoner nervtrådar och neuroner som tillsammans utgör det det nervsystem som ibland kallas för ”den andra hjärnan” eftersom matstrupe, mage och tarmar täcks av ett hölje med vävnad som innehåller samma signalsubstans som i hjärnan.

 

Stresshormoner påverkar och är dåliga för balansen i tarmfloran. Godartade bakterier minskar i antal medan elakartade bakterier trivs och förökar sig. Detta kan leda till problem med matsmältningen, diarré och förstoppning.

I längden kan denna obalans i tarmfloran även leda till andra hälsoproblem

Ofta hanterar vi stress genom att dricka mera kaffe, äta sötsaker och snabba kolhydrater... vilket än mera stödjer obalans i tarmfloran.
I dagens samhälle är stress en naturlig del av livet och i princip svårt att undvika helt och hållet. Men vi kan lära oss se, förstå, förutse och hantera stress bättre.


Stress och förändrad tarmflora

Det är välkänt att mental stress kan leda till omfattande problem och ofta till betydande matsmältnings- och tarmproblem. Detta gäller t. ex. den kanske vanligaste sjukdomen av alla – IBS (irritable bowel syndrom) – vilken är starkt förknippad med psykologisk stress och dålig tarmflora.

 

Vår hjärna och vårt immunsystem utbyter kontinuerligt information för att vi skall må så bra som möjligt, både då vi är friska och sjuka. Speciellt viktigt blir det då vi är utsatta för akut eller kronisk stress.

Kronisk stress är sannolikt den farligaste av alla kända orsaker till sjukdom – kanske t.o.m. farligare än dålig kost. Stress frisätter en hel rad av hormoner, neuropeptider och andra ”neurokemiska produkter”, som har förödande konsekvenser för immunsystemets viktiga funktioner


Allt hänger ihop.

God balans mellan fysisk rörelse, god sömn, stresshantering

och en bra varierad kost som gynnar vår hälsa och en god tarmflora.