Chakra-balansering 


Vår kropp drivs av energi och har energipunkter /chakran som kan behandlas till ökad energigenomströmning. Varje chakra har sin specifika laddning och betydelse för hela kroppsenergin totalt. Kroppen är ju som ett batteri med en elektrisk laddning, som vi ofta inte tänker på. 

Och omedvetet laddar vi oss också naturligt på flera olika sätt genom t ex god sömn, mat, vistas i naturen, omtanke, kärlek, kreativitet, beröring, träning, goda relationer etc.

Men vi kan också hamna i energilöst läge när vi ansträngt oss mycket i vissa perioder.


Det elektromagnetiska fältet omger kroppen och genomströmmar den fysiska kroppen styr hela vår energi- och medvetande-nivå.


När energiflödet i kroppen ökar blir vår livsenergi tydligare, vi känner oss mer närvarande i kroppen, blir piggare och upplever en högre aktivitetsnivå.

Med ökad energi och ökat energiflöde i kroppen hanterar vi lättare stress och spänningar i vardagen och vi får mera överblick att hitta möjligheter för att uppnå våra mål.

När vi är stressade, utarbetade och går igenom svåra passsager i livet kan vi behöva hjälp att öka och balansera vår energi. 

En Energi-Chakra-balansering är skönt lugnande och laddande för hela vårt system.


Pris:

Behandling, 1 tim: 1100 kr