Chakra-balansering 


Vår kropp är och drivs av energi och har energipunkter /chakran som kan behandlas för ökad energigenomströmning.

Varje chakra har sin specifika laddning och betydelse för hela kroppsenergin totalt. Kroppen är ju som ett batteri med en elektrisk laddning, som vi ofta inte tänker på. 


Omedvetet laddar vi oss också naturligt på olika sätt genom t ex god sömn, mat, vistas i naturen, omtanke, kärlek, kreativitet, beröring, träning, goda relationer etc.

Men vi kan också hamna i energilöst läge när vi ansträngt oss mycket.


Med ökad energi till kroppen blir vår livsenergi tydligare, vi känner oss gladare, mer närvarande i kroppen, blir piggare och upplever en högre aktivitetsnivå.

Vi hanterar lättare stress och spänningar i vardagen, får mera överblick och kan se nya möjligheter för att gå vidare.

En Chakra-balansering är skönt lugnande och laddande för hela vårt system.


Pris:

Behandling, 1 tim: 1100 kr