LIFE-Therapy


En djupt avslappnande och energistärkande kroppsbehandling.

Under starkt energiflöde och djup avslappning kan din kropp och hela ditt inre system öppna för djup läkning och sammanlänkning av kroppens olika system som ofta varit påverkat av bl a stress och spänningar.


Behandlingen ökar energin och flödet igenom hela kroppen och ryggmärgskanalen som är central för alla nerver vidare ut i kroppen och påverkar den fysiska kroppen, nervsystemet, mentala mönster och energikroppen som en helhet. Samtidigt som kraft, glädje och livsenergi ökar.

 

Första behandlingen tar 2 timmar, plus 30 min förberedande samtal innan och ett uppföljande samtal 7-14 dagar efteråt.

Efterföljande behandlingar tar ca 1 tim, men du kan förstås själv välja att göra flera djupare 2 tim behandlingar om du vill och behöver det.


Pris:

1:a behandling, 2 tim: 2500 kr

2:a behandling, 1 tim:   995 kr