LIFE-Therapy


En djupt avslappnande och energistärkande kroppsbehandling.

Din kropp och hela ditt inre system ges möjlighet att öppna för djup läkning och sammanlänkning av kroppens olika system som ofta varit påverkat av bl a stress och spänningar.


Behandlingen ökar din energi och flödet igenom hela kroppen och igenom ryggmärgskanalen med alla nerver vidare ut i hela vårt system. Det ger en verkan ut i hela vårt fysiska system, nervsystemet, våra mentala mönster och ut i energikroppen som helhet. Samtidigt som kraft, glädje och livsenergi ökar.

 

Första behandlingen tar 2 timmar, plus 30 min förberedande samtal innan och ett uppföljande samtal 7-14 dagar efteråt.

Efterföljande behandlingar tar ca 1 tim, men du kan förstås själv välja att göra flera djupare 2 tim behandlingar om du vill och behöver det.


Pris:

Behandling, 1 tim:   995 kr

Kraftfullare behandling, 2 tim: 2500 kr