LIFE-Therapy


En djupt avslappnande och energistärkande kroppsbehandling. Under starkt energiflöde och djup avslappning kan din kropp och ditt inre system  öppna för djup läkning och sammanlänkning av kroppens olika system som ofta varit påverkat av bl a stress och spänningar.


Att bli medveten om hur spända vi är blir ofta första steget till en djupare medvetenhet och närvaro. 

För någon kan det innebära att man känner behovet att få vila och släppa taget än mera efter en behandling. För en annan person kan det innebära en stor lättnad och inströmning av ny energi, glädje och kraft.


Vid en LIFE-behandling ökar energigenomströmningen och flödet igenom hela kroppen och ryggmärgskanalen som är central för alla nerver ut i kroppen.

Behandlingen påverkar den fysiska kroppen, nervsystemet, mentala mönster och energikroppen som helhet.

 

LIFE-therapy skapar mera energiflöde i kroppens alla system och höjer samtidigt glädjen, vår egen inre livsenergi s k qi.

Första behandlingen tar 2 timmar, plus 30 min förberedande samtal innan och ett uppföljande samtal 7-14 dagar efteråt.

Efterföljande behandlingar tar ca 1 tim, om du inte väljer flera djupare 2 tim behandlingar.