Innehåll:

  • Energi-Coaching
  • LIFE-Therapy
  • LIFE- chakrabalansering
  • Regndroppsterapi

Energi-Coaching

Coaching-samtalen sker via telefon/ internet. Ditt första samtal är alltid gratis, ett kartläggningssamtal, där du uttrycker vad du vill jobba med - och vi ser om vi kan göra ett bra jobb tillsammans.


Coachingen är en mindful process som utgår ifrån var du befinner dig i livet här och nu.

I samtal arbetar vi med avslappning, andning och inre bilder för att landa i fred med känslor och skeenden i livet och till oss själva.

Samtalen leder till att spänningar och stress reduceras i känslor och kropp. Nya val och perspektiv blir synliga och möjliga där rädsla, dömande och tillåtande av oss själva är vanliga bitar.


Coachingen lär oss se, förstå och tolka mer och mer om våra egna känslor och behov som gör att vår självbild blir tydligare och mer synlig för oss själva. 


Under samtalen kommer vi också i kontakt med knutar och motstånd, känslor som fastnat. Men allt sker bara lugnt och löser upp sig helt odramatiskt under processen.


Coachingen lär oss att stillsamt betrakta vad som pågår inom oss och utanför... Det är ett positivt växande och arbete.. 

Under din resa är du inte själv- jag finns med dig hela vägen och stödjer dig igenom och vidare, ställer frågor som du själv finner svaret på.


Energi-Coachingen handlar om att bli HEL, med sina tankar och känslor och att

börja ta hänsyn till sig själv!

Med en bra och tydligare relation till sig själv blir också så mycket annat enklare. Som relationen till andra.


Det finns så mycket att vinna med att lyfta på locket och släppa fram hela sig själv och sin livskraft. 

Och så börjar vi ju trivas med hela oss själva, som vi är... med hull och hår!

LIFE-Therapy, -aktiverar din egen inre självläkning...

Det är en kraftfull, djupt avslappnande och energistärkande kroppsbehandling. Under starkt energiflöde och djup avslappning hjälper den din kropp och ditt system att öppna för en djup läkning och sammanlänkning av kroppens olika system som ofta varit mer eller mindre låst och påverkat genom bl a stress och spänningar.


Har vi varit spända och stressade länge kan det första steget ibland bli att vi först blir helt medvetna om hur pass djupt stressade vi faktiskt är och varit.

För någon kan det innebära att man upplever stressens negativa inverkan och gör att man behöver se till att få vila ut och släppa taget om allt det som varit och förstå vad man faktiskt befunnit sig i för anspänning.

För en annan som lättare kan släppa spänningar direkt kan det innebära en stark lättnad och inströmning av energi, glädje och kraft.


Under behandlingen använder vi grepp och positioner som ökar energigenomströmningen och flödet i ryggmärgskanalen och vidare ut i hela systemet. Behandlingen påverkar den fysiska kroppen, nervsystemet, mentala mönster och energikroppen som helhet.

 

LIFE-therapy skapar mera energiflöde i kroppens alla system och höjer samtidigt qi, glädjen, vår egen inre livsenergi.

Första behandlingen tar 2 timmar, plus 30 min förberedande samtal innan och ett uppföljande samtal ca 7 dagar efteråt.

Efterföljande behandlingar tar ca 1 tim, om inte du väljer flera djupare 2 tim behandlingar.

LIFE-therapy Chakra- balansering 

Vår kropp drivs av energi – fysisk och spirituell. Kroppen kan laddas på många olika sätt; sömn, mat, vistas i naturen, omtanke, kärlek, kreativitet, beröring, träning, goda relationer etc.

Energikroppen, det elektromagnetiska fält som styr vår energinivå, omger och genomströmmar den fysiska kroppen och  påverkar  vår energi- och medvetandenivå.

När energiflödet i kroppen ökar blir din energi tydligare vilket medför att du känner dig mer närvarande i kroppen och upplever en högre aktivitetsnivå.

Med mera energiflöde i kroppen blir det lättare att hantera stressande situationer i vardagen och du får bättre överblick att hitta strategier för att uppnå dina mål.


Chakra-balansering är ett behagligt sätt att balansera kroppens energi genom våra energicenter, chakran.

Ohälsosam stress påverkar energikroppen på ett mycket negativt sätt.

När vi är stressade, utarbetade, har gått igenom en svår passsage i livet kan vi behöva balansera vår energi. 

En energi-chakra-balansering är skönt lugnande och laddande för hela vårt system.

Regndroppsmassage

Det är en lätt men djupt avslappnande och stresslösande massage med kraftfulla rena ekologiska ört-och växtoljor.

Fotsulor och övre ryggtavla utmed ryggrad smörjs in, där mängder av nerver mynnar vidare ut i hela kroppen.

Oljorna har samma kemiska uppbyggnad som våra celler vilket gör att oljorna snabbt kan tas upp genom huden och når vidare ut i hela vårt system, på några få minuter. Dofterna påverkar också via vårt doftsinne, till det retikulära systemet i hjärnan och vidare därifrån. 

Regndroppsbehandlingen är lugnande, stresslösande och lättar på fysiska spänningar och balanserar även emotionella tillstånd.

Det är en mycket behaglig behandling, där många personer somnar och sover djupt hela behandlingen igenom.


Eftersom oljorna är så rena sätter de lätt igång en detox, för att hjälpa kroppen att renas från olika gifter och föroreninger. Dricker man vatten innan är kroppen förberedd och detox behöver inte uppstå.


Om man äter mediciner är det bra att tänka på att dricka vatten innan och efter för att slippa detoxsymtom som kan vara huvudvärk och illamående.